Các thiết bị khác

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
V2064203053 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 0.5 mm Chi tiết Giỏ hàng
CN-43-3NNPC-W1-D0775L15 Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box Yokogawa Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
V2064203083 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 0.8 mm Chi tiết Giỏ hàng
CN-43-3NNPC-W1-D0925L15 Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box Yokogawa Mineral Insultated Thermocouple with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
V2064203103 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 1.0 mm Chi tiết Giỏ hàng
CS-16-35NNN-K1-L0100 Mineral Insultated Thermocouple without Terminal Yokogawa Mineral Insultated Thermocouple without Terminal Chi tiết Giỏ hàng
V2064203123 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 1.2 mm Chi tiết Giỏ hàng
RMN-ML100SX01.60-410.300-(YKN-1)-N 316 TEMPERATURE SENSOR Yokogawa TEMPERATURE SENSOR Chi tiết Giỏ hàng
V2064203153 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 1.5 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATC-TE-D0400 RESISTANCE TEMPEARTURE SENSOR Yokogawa RESISTANCE TEMPEARTURE SENSOR Chi tiết Giỏ hàng
V2064203183 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 1.8 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-HB-L0200 Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Yokogawa Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
V2064203203 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 2.0 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-HB-L0600 Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Yokogawa Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
V2064203223 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 2.2 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-LA-L0600 RESISTANCE TEMPERATURE WITH TERMINAL BOX Yokogawa RESISTANCE TEMPERATURE WITH TERMINAL BOX Chi tiết Giỏ hàng
V2064203253 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 2.5 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-LB-L0200 Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Yokogawa Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
V2064203303 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 3.0 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-LB-L0600 Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Yokogawa Resistance Temperature Sensor with Terminal Box Chi tiết Giỏ hàng
B83.ADLFSGNSHXDI1AX VEGABAR 83 VEGA VEGABAR 83 Chi tiết Giỏ hàng
V2064203353 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV Pullbar 3.5 mm Chi tiết Giỏ hàng
RN-31-6NATD-TA-L0200 Resistance temperature sensor with teminal box Yokogawa Resistance temperature sensor with teminal box Chi tiết Giỏ hàng
V2067203053 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV-ND 0.5 mm Chi tiết Giỏ hàng
WH-2-B3A14-L0750FF Thermowell Yokogawa Thermowell Chi tiết Giỏ hàng
V2067203083 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV-ND 0.8 mm Chi tiết Giỏ hàng
WH-3-B3ATE-L0600 Thermowell Yokogawa Thermowell Chi tiết Giỏ hàng
V2067203103 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV-ND 1.0 mm Chi tiết Giỏ hàng
YTA110-DA2DB Temperature Transmitter Yokogawa Temperature Transmitter Chi tiết Giỏ hàng
V2067203123 Automatic spray Guns Walther Pilot PILOT WA XV-ND 1.2 mm Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

71

Hôm qua

21212

Hôm nay

1783

Lượt truy cập

34.618.423

facebookinstwitterYoutube

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH ĐỨC

18A đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: +84 909053775
Email: info@hmdtech.com.vn