Thiết bị điện

Vui lòng nhập nội dung vào khung tìm kiếm bên dưới
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả
BR2C1AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1819 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR2C2AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 2A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1825 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C5AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1820 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR2C10AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 10A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1826 AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C15AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 15A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1821 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BR2C20AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 20A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2225 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, advanced temperature range Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, advanced temperature range Chi tiết Giỏ hàng
BR2C25AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 25A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1822 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR2C30AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 30A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1823 AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 CANopen Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR2C40AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 40A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1641 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel Chi tiết Giỏ hàng
BR2C50AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 50A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1656 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR2C60AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 2P /C Curve / 60A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1642 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters Chi tiết Giỏ hàng
BR3C1AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 1A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1657 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR3C2AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 2A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1643 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits Chi tiết Giỏ hàng
BR3C5AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 5A Chi tiết Giỏ hàng
BWU1658 AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 Modbus Gateway in Stainless Steel, 2 Masters, Version 1 Gateway, 1 Power Supply for 2 AS-i circuits, Class 1 Div. 2 Chi tiết Giỏ hàng
BR3C10AC Cầu dao tự động Weidmuller Branch Circuit Breakers 3P /C Curve / 10A Chi tiết Giỏ hàng
BWU2162 AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 EtherCAT Gateways in Stainless Steel, 1 Master Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

39

Hôm qua

9278

Hôm nay

6935

Lượt truy cập

38.120.246

facebookinstwitterYoutube

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH ĐỨC

18A đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: +84 909053775
Email: info@hmdtech.com.vn